GÜMRÜKLEME

Tanıtım Video

Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
Doğa Gümrük

GÜMRÜKLEME

Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler 4458 sayılı Gümrük Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle her tür işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Gümrük Danışmanlık ve Uygulama hizmetlerini vermek sizlerin büyüme hedefinizde çözüm ortağı olarak çalışmak başlıca görevimizdir.

Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
Doğa Gümrük

MEVZUAT

Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Dış Ticarette Standardizasyon v.b. mevzuat işlemleri sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Mevzuat departmanımız bu değişiklikleri en iyi ve en hızlı şekilde takip ederek müşterilerimize bildirmekte ve geniş kapsamlı değişikliklerde de eğitim/seminer düzenlemektedir. Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile Gümrük, Dış Ticaret, Tarım, Sağlık ve benzeri kurumların mevzuat değişiklikleri web sitemizde anlık inceleyebileceğiniz şekilde güncellenecektir.

"ANLIK MEVZUAT TAKİBİ"

"POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK "

"1/3/2018-31/3/2018 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN(H) LİSTESİ "

"1/3/2018-31/3/2018 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN(D1) LİSTESİ "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2) "

"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO: 3) "

"TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/9) "

"TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN VE GIDA BİLEŞENLERİNİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN EKSTRAKSİYON ÇÖZÜCÜLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/45)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2018/11) "

"SU ISITICILARI VE SICAK SU DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/4) "

"SU ISITICILARI, SICAK SU TANKLARI VE SU ISITICISI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ(SGM: 2018/2) "

"MAHAL ISITICILARI VE KOMBİNE ISITICILAR İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/3) "

"MAHAL ISITICILARI, KOMBİNE ISITICILAR, MAHAL ISITICISI, SICAKLIK KONTROLÜ VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ VE KOMBİNE ISITICI, SICAKLIK KONTROLÜ VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/1) "

"İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR "

"GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/23) "

"KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2018/14) "

"1/2/2018-28/2/2018 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ "

"ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2018/3) "

"İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2018/2) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/53)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/11) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/10) "

"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) "

"ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK "

"CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2018/11201 SAYILI KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ "

"TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/10) "

"1/2/2018-28/2/2018 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN(D) LİSTESİ "

"1/2/2018-28/2/2018 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN(H) LİSTESİ "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/49)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/9) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/5) "

"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:6) "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/4) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/8) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6) "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/4) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/7) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6) "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3) "

"1/1/2018-31/1/2018 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN(D) LİSTESİ "

" 1/1/2018-31/1/2018 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN(H) LİSTESİ "

"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 147) "

"İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2018/1) "

" İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2018/2) "

"PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2) "

" 1/1/2018-31/1/2018 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ "

"JAPONYA’DAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİNİN (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/22) "

"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) "

"TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3) "

"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2) "

"İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ "

"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 20)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 29) "

"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 18)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 28) "

"DİŞ FIRÇASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR "

"İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2) "

"İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3) "

"DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT: 2017/10) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1) "

"ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) "

"1/12/201/-31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN (D1) LİSTESİ "

"1/12/201/-31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN (H) LİSTESİ "

"İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1) "

"1/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ "

"TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2003/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/9) "

"TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2) "

"TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN 6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3) "

"ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/5) "

"ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6) "

"TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜNCÜ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/7) "

"GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/50) "

"2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ "

"İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/12) "

"İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/13) "

"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) "

"ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 16) "

"KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 16) "

"DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2018 YILI İHRACATLİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/49) "

"ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK "

"TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/36) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/37) "

"TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2018 YILI İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1) "

"YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ "

"İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/3) "

"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) "

"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3) "

"TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK "

"AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ "

"TS EN 303-2 KAZANLAR-BÖLÜM 2: CEBRİ ÇEKİŞ BRÜLÖRLÜ KAZANLAR-PÜSKÜRTMELİ YAKIT BRÜLÖRLÜ KAZANLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/10) "

"AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİNİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 28/04/2016 TARİHLİ VE 1/2016 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN "

"GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BELGELERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/35) "

"01/11/2017-30/11/2017 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ "

"HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ "

"HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ "

"TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ "

"BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/13) "

"01/11/2017-30/11/2017 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN(D1) LİSTESİ "

"01/11/2017-30/11/2017 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN(H) LİSTESİ "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/29) "

"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO: 146) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/28) "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2015/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 58.DÖNEM KARARLARI "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/33) "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 13)"

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/31) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/32) "

"Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti "

"İthalat Rejimi Kararına Ek Karar-3 "

"İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar "

"İthalat Rejimi Kararına Ek Karar-2 "

"İthalat Rejimi Kararına Ek Karar "

"ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/33) "

"ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/32) "

"ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/31) "

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/26) "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2007/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ "

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ "

"KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/46)"

"BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ,ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/30)"

"TÜRK GIDA KODEKSİ KAKAO VE ÇİKOLATA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2017/29)"

"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)(SERİ NO: 26)"

"YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)"

"2017 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi"

"İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/11)"

"GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ"

"TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALIİMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5)"

"PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/3)"

"Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2017/31)"

"“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/21)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/22)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/23)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24)"

"Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"GENELGE 2017-18 MUHTELİF EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASINDAKİ HUSUSLAR 17-10-2017"

"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 17-10-2017"

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 17-10-2017"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2017 Tarihli ve 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357 ve 7358 Sayılı Kararları "

"2017 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi"

"DAHİLDE İŞLEME İZNİ AYNİYAT "

"KAYIT BELGESİ BAŞVURULARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU "

"2018 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/2)"

"2017 YILI AĞUSTOS AYINA AİT YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ LİSTESİ"

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ"

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ"

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/10)"

"İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/12)"

DİĞER HİZMETLERİMİZ

 

*GÜMRÜK

 

DANIŞMANLIĞI

 

*DIŞ TİCARET

 

DANIŞMANLIĞI

 

*HUKUK DANIŞMANLIĞI

 

 • “Deniz Yolu taşımacılığının geniş ve güvenilir acenta ağı ile dünyadaki tüm limanlardan komple (FCL) ve parsiyel (LCL) konteyner taşıtmalarını müşteri gereksinimlerine en uygun servis seçenekleriyle gerçekleştirmektedir.”

  — Deniz Yolu Taşımacılığı

 • “Uluslararası hava taşımacılığı yönetmeliğine uygun tüm hava taşıma operasyonları ile üstün hizmet anlayışı ile "charter" uçak yüklemeleri dahil ithalat ve ihracat taşımaları, kombine taşımacılık, uçak kiralama hizmetleri ve kapıdan kapıya lojistik çözümler sunmaktayız. ”

  — Hava Yolu Taşımacalığı

 • “Demiryolu Nakliyesine uygun fiyatlı, avantajlı navlun seçenekleri oluşturan Blok Tren, Tek ve Grup Vagon organizasyonları ve demiryolu konteyner servisi ile ağır tonajlı malzemelerde güvenli taşıma imkanları sunan taşımalarda elleçleme ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.”

  — Demir Yolu Taşımacılığı

 1. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 2. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 3. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co